Program

sobota, 22-08-2020
———————————–

Witamy Uczestników !
Biuro Zawodów – ul. Konstytucji 3 Maja 48a (przy Zespole Szkół, centrum deptaka)

17.00 – 20.00  wydawanie numerów i pakietów zarejestrowanym zawodnikom
(za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zawodnika)
obowiązuje maseczka lub dystans społeczny 2 m !
17.00 – 20.00   centrum informacji
niedziela, 23-08-2020
———————————–

8.00 – 9.30  wydawanie numerów zarejestrowanym zawodnikom w Biurze Zawodów
(za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zawodnika)
obowiązuje maseczka lub dystans społeczny 2 m !
8.00-9.30 depozyt – przyjmowanie rzeczy zawodników – do zawiezienia na szczyt Śnieżki
(depozyty przyjmujemy wyłącznie w worku – wydanym i oznaczonym przez Organizatora ! )
9.45  ustawienie zawodników w korytarzu startowym
9.55  otwarcie imprezy, przywitanie zawodników
10.00  start 1 SEKTOR – Uphill Race Śnieżka
( – deptak )  sprawdź swój sektor !
10.10 start 2 SEKTOR – Uphill Race Śnieżka
(  – deptak ) sprawdź swój sektor !
ok. 10.50 orientacyjny czas przyjazdu zwycięzcy na metę – Śnieżka 1602 m.npm.
ok. 12.15-12.45 orientacyjny czas wjazdu ostatniego zawodnika na metę
11.00-13.00 BUFET META (Dom Śląski)
obowiązuje maseczka lub dystans społeczny 2 m !
13.00  zjazd pilotowanej kolumny zawodników od Domu Śląskiego – do Karpacza
od 13.00  cd . wydawania pamiątkowych koszulek i  pakietów startowych
15.00
dekoracje zawodników