Program

sobota, 20-08-2022

———————————–

Biuro Zawodów – ul. Konstytucji 3 Maja 48a (przy Zespole Szkół, centrum deptaka )

17.00-20.00

● wydawanie numerów zarejestrowanym zawodnikom

● wydawanie pakietów startowych w Biurze Zawodów

(za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zawodnika)

17.00-20.00

przyjmowanie rzeczy zawodników (depozyt) – do zawiezienia na szczyt Śnieżki

(depozyty przyjmujemy wyłącznie w worku – wydanym i oznaczonym przez Organizatora !)

niedziela, 21-08-2022

———————————–

7.30-8.30

● wydawanie numerów zarejestrowanym zawodnikom w Biurze Zawodów

(za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zawodnika)

● przyjmowanie rzeczy zawodników (depozyt) – do zawiezienia na szczyt Śnieżki

(depozyty przyjmujemy wyłącznie w worku – wydanym i oznaczonym przez Organizatora !)

8.45 ustawienie zawodników w korytarzu startowym
8.55 otwarcie imprezy, przywitanie zawodników
9.00  start XXXI Uphill Race Śnieżka 2022 ( deptak )
ok. 9.50 orientacyjny czas przyjazdu zwycięzcy na metę – Śnieżka 1602 m. n.p.m.
11.15-11.45 orientacyjny czas wjazdu ostatniego zawodnika na metę
10.00-12.00 BUFET META (Dom Śląski)
12.00 zjazd pilotowanej kolumny zawodników ze Śnieżki
od 12.00 cd. wydawania pamiątkowych koszulek i pakietów startowych
14.00 rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród