Program

sobota, 22-08-2020
———————————–

Witamy Uczestników !

18.00 – 21.00 
  • wydawanie numerów zarejestrowanym zawodnikom

(za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zawodnika)

  • wydawanie pakietów i koszulek pamiątkowych startowych w Biurze Zawodów
    Biuro Zawodów – ul. Konstytucji 3 Maja 48a (przy Zespole Szkół, centrum deptaka)
18.00 – 21.00  
  • centrum informacji
niedziela, 23-08-2020
———————————–

8.00 – 9.30 
  • wydawanie numerów zarejestrowanym zawodnikom w Biurze Zawodów
    (za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zawodnika)
  • depozyt – przyjmowanie rzeczy zawodników – do zawiezienia na szczyt Śnieżki
9.45  ustawienie zawodników w korytarzu startowym
9.55  otwarcie imprezy, przywitanie zawodników
10.00  start Uphill Race Śnieżka ( przy DW Bachus – deptak )
10.15-14.00 imprezy towarzyszące
ok. 10.50 orientacyjny czas przyjazdu zwycięzcy na metę – Śnieżka 1602 m.npm.
ok. 12.15-12.45 orientacyjny czas wjazdu ostatniego zawodnika na metę
13.00  zjazd pilotowanej kolumny zawodników od Domu Śląskiego
(bufet po mecie na Śnieżce)
od 13.00  cd . wydawania pamiątkowych koszulek i  pakietów startowych
15.00
dekoracje zawodników