sobota, 24-08-2024

———————————–

Biuro Zawodów – ul. Konstytucji 3 Maja 48a (przy Zespole Szkół, centrum deptaka )

16.00-19.00

● wydawanie numerów zarejestrowanym zawodnikom

● wydawanie pakietów startowych w Biurze Zawodów

(za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zawodnika)

16.00-19.00

przyjmowanie rzeczy zawodników (depozyt) – do zawiezienia na szczyt Śnieżki

(depozyty przyjmujemy wyłącznie w worku – wydanym i oznaczonym przez Organizatora !)

niedziela, 25-08-2024

———————————–

7.00-7.30

● wydawanie numerów zarejestrowanym zawodnikom w Biurze Zawodów

(za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zawodnika)

● przyjmowanie rzeczy zawodników (depozyt) – do zawiezienia na szczyt Śnieżki

(depozyty przyjmujemy wyłącznie w worku – wydanym i oznaczonym przez Organizatora !)

7.45 ustawienie zawodników w korytarzu startowym
7.55 otwarcie imprezy, przywitanie zawodników
8.00  start XXXIII Uphill Race Śnieżka 2023 ( deptak )
ok. 8.50 orientacyjny czas przyjazdu zwycięzcy na metę – Śnieżka 1602 m. n.p.m.
10.15-10.45 orientacyjny czas wjazdu ostatniego zawodnika na metę
9.00-11.00 BUFET META (Dom Śląski)
11.00 zjazd pilotowanej kolumny zawodników ze Śnieżki
od 11.00 cd. wydawania pamiątkowych koszulek i pakietów startowych
13.00 rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród